A-korttiluokat


Mopokortin ikäraja on 15 vuotta. Kurssille voitte kuitenkin ilmoittautua jo 6 kuukautta ennen kuin täytätte 15 vuotta. Suosittelemmekin, että aloitatte kurssin ajoissa niin kortin saaminen heti täyttämisen jälkeen on mahdollista.
Mopokurssi sisältää 6 teoriatuntia ja 3 ajotuntia. Jos sinulla on jo AM121-luokan ajo-oikeus niin kurssi sisältää 4 teoriatuntia ja 2 ajotuntia.

Mopokortti oikeuttaa ajamaan kaksi- tai kolmipyöräistä ajoneuvoa, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25km/h ja enintään 45 km/h.

Kevyen nelipyörän ajokortin ikäraja on 15 vuotta. Autokouluun voit ilmoittautua kuitenkin jo 6 kuukautta ennen kuin täytät 15 vuotta. Suosittelemmekin, että ilmoittaudut hyvissä ajoin.

AM121- oikeuttaa ajamaan kevyttä nelipyörää (mopoauto ja mönkijä), jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 25 km/ h ja enintään 45 km/h.

AM121-kurssi sisältää 6 tuntia teoriaopetusta ja 3 tuntia ajo-opetusta. Jos sinulla on jo AM120-luokan ajo-oikeus niin kurssi sisältää 4 teoriatuntia ja 2 ajotuntia.

A1-luokkaan kuuluvat:

a) Moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW.

b) kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW

c) invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.
A1-kortin ikäraja on 16 vuotta. Kursseille voit ilmoittautua kuitenkin jo 6 kuukautta ennen kuin täytät 16 vuotta.

Kurssilla on 12 tuntia teoriaopetusta ja ajo-opetusta 9 tuntia. Jos sinulla on jo AM-luokan ajo-oikeus, kurssi sisältää 10 teoriatuntia ja 8 ajotuntia.

A2-luokkaan kuuluvat:

Moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintääm 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa niin suuri.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

Kurssi sisältää:

– B-luokan ajo-oikeus voimassa: 6 teoriatuntia ja 6 ajotuntia + teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe.
– A1-luokan ajo-oikeus ollut voimassa 2 vuotta: 2 teoriatuntia ja 5 ajotuntia.
– A1-luokan ajo-oikeus ollut voimassa alle 2 vuotta: 2 teoriatuntia ja 5 ajotuntia + teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe.
– AM-luokan ajo-oikeus voimassa: 10 teoriatuntia ja 8 ajotuntia.

A-luokkaan kuuluvat:

a) moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

b) kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää ylittää 15 kW.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta tai, jos henkilöllä on ollut A2-luokan ajokortti vähintään kahden vuoden ajan, 20 vuotta. Lisäksi A-luokkaan kuuluvien yli 15 kW kolmipyörien kuljettaminen edellyttää 21 vuoden ikää.
Kurssi sisältää:

– B-luokan ajo-oikeus voimassa: 6 teoriatuntia ja 6 ajotuntia + teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe.
– A2-luokan ajo-oikeus voimassa vähintään 2 vuotta: 2 teoriatuntia ja 5 ajotuntia.
– A2-luokan ajo-oikeus voimassa alle 2 vuotta: 2 teoriatuntia ja 5 ajotuntia + teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe.
– A1-luokan ajo-oikeus voimassa: 2 teoriatuntia ja 5 ajotuntia + teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe.
– AM-luokan ajo-oikeus voimassa: 10 teoriatuntia ja 8 ajotuntia + teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe.

Muussa tapauksessa 12 teoriatuntia ja 9 ajotuntia


B-korttiluokat


B-luokan koulutus on kolmivaiheinen. Perusvaiheen jälkeen saa lyhytaikaisen ajokortin ja seuraavan kahden vuoden aikana on suoritettava harjoitteluvaihe ja syventävävaihe varsinaisen ajokortin saamiseksi. Ajo-oikeuden saavan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt, mutta autokouluun voi ilmoittautua jo täytettyään 17 vuotta.

B- ajokortti oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg ja ajoneuvoyhdistelmiä, joiden vetoautona on B-luokan auto ja hinattavan ajoneuvon kokonaismassa enintään 750 kg. B-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan myös ajoneuvoyhdistelmiä, joiden hinattava ajoneuvo ylittää 750 kg, mutta kokonaismassa on enintään 3500 kg. B-luokan ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 8 henkilöä.

Perusvaihe

Perusvaiheen kurssi sisältää:

– 19 teoriatuntia ja 17 ajotuntia + teoriakoe ja ajokoe.
– Jos AM-luokan ajo-oikeus voimassa: 17 teoriatuntia ja 16 ajotuntia + teoriakoe ja ajokoe.
– Jos A1-, A2- tai A-luokan ajo-oikeus voimassa: 13 teoriatuntia ja 12 ajotuntia + teoriakoe ja ajokoe.

Pimeänajon kurssi:

Pimeänajon kurssi suoritetaan yleensä perusvaiheen aikana. Kurssi sisältää yhden ajotunnin pimeällä ajon harjoituksia ja näyttöjä. Pimeäajo voidaan suorittaa valoisaan aikaan simulaattorilla.

Harjoitteluvaihe

Harjoitteluvaiheen palautejakso käydään autokoulussa noin kuukauden jälkeen lyhytaikaisen ajokortin saamisesta. Harjoitteluvaihe sisältää 2 tuntia ajoa ja 1 teoriatunnin.

Syventävävaihe

Syventävä vaihe tulee käydä 24 kuukauden sisällä, mutta vähintään 3 kuukauden kuluttua lyhytaikaisen kortin saamisesta.

Syventävän vaiheen kurssi koostuu arvioivasta-ajosta (2,5 h) ja ratapäivästä Riihimäen ajoharjoittelukeskuksella, jossa on 3 h teoriaopetusta ja 2 h ajo-opetusta liukkaalla radalla.

Harrastatko esimerkiksi ratsastusta tai purjehdusta? Silloin BE-kortti on sinulle oikea vaihtoehto. BE-kortti oikeuttaa ajamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään
3 500 kg.

BE-kortin ajat helposti meillä samalla, kun suoritat henkilöautokorttia ja hintakin on edullinen! Teoriakokeeseen tulee vain 10 lisäkysymystä ja ajokokeen jälkeen 2 ajotuntia ja ajokoe peräkärryineen.

Ota reippaasti yhteys ja ajetaan sinulle BE-kortti pienellä vaivalla ja hinnalla!


C-korttiluokat


C1-luokka:

a) muut kuin D1- tai D-luokan ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

C1-kurssi sisältää 9 teoriatuntia ja 5 ajotuntia. Kurssin voitte aloittaa esimerkiksi samaan aikaan kun suoritatte B-korttia.

C1E-luokka:

a) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on on yli 3 500 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

C1E-kurssi sisältää 8 teoriatuntia ja 10 ajotuntia. Jos teillä on voimassa ole ammattipätevyyskortti, silloin kurssi sisältää ainoastaan 3 teoriatuntia ja 3 ajotuntia.

C- ajo-oikeuden saavan ikä tulee olla 21 vuotta. C-ajokortilla saa ajaa ajoneuvoja, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja ajoneuvoyhdistelmiä, joiden tähän luokkaan kuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

C-kurssi sisältää:

– 12 teoriatuntia ja 10 ajotuntia.

– Jos voimassa oleva C1-luokan ajo-oikeus: 3 teoriatuntia ja 5 ajotuntia.

– Jos voimassa oleva ammattipätevyys: 1 teoriatunti ja 2 ajotuntia.

CE-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta tai, jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, 18 vuotta.

CE-luokka sisältää C1E- ja BE-luokan ajo-oikeuden.

CE-kurssi sisältää:

– Voimassa oleva C-luokan ajo-oikeus: 15 teoriatuntia ja 30 ajotuntia.

– Voimassa oleva C1EC-luokan ajo-oikeus: 7 teoriatuntia ja 20 ajotuntia.

– Voimassa oleva ammattipätevyys: 5 teoriatuntia ja 10 ajotuntia.


D-korttiluokat


D1-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvoyhdistelmät, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 16 henkilöä ja joiden pituus on enintään 8 metriä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajokortin saava on täyttänyt 21 vuotta.

D1-kurssi sisältää:

– Voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus: 15 teoriatuntia ja 15 ajotuntia.

– Voimassa oleva C1- tai C-luokan ajo-oikeus: 9 teoriatuntia ja 10 ajotuntia.

– Voimassa oleva ammattipätevyys: 3 teoriatuntia ja 3 ajotuntia.

ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.

Ajokortin saava on täyttänyt 21 vuotta.

D1E-kurssi sisältää:

– Voimassa oleva D1- tai D-luokan ajo-oikeus: 8 teoriatuntia ja 10 ajotuntia.

– Voimassa oleva ammattipätevyyskortti: 3 teoriatuntia ja 3 ajotuntia.

D-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enemmän kuin kahdeksan henkilöä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta. Jos henkilöllä on nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 23 vuotta. Jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 21 vuotta.

Jos henkilö on suorittanut linja-auton kuljettajan ammatillisen perustutkinnon ja hänellä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, hän voi saada D-luokan ajo-oikeuden 18-vuotiaana.

D-kurssi sisältää:

– Voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus: 27 teoriatuntia ja 40 ajotuntia.

– Voimassa oleva C1- tai C-luokan ajo-oikeus: 15 teoriatuntia ja 30 ajotuntia.

– Voimassa oleva D1-luokan ajo-oikeus: 6 teoriatuntia ja 15 ajotuntia.

– Voimassa oleva ammattipätevyys: 5 teoriatuntia ja 10 ajotuntia.

DE-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan D-luokan ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä, joiden hinattava ajoneuvo on kokonaismassaltaan yli 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta. Jos henkilöllä on nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 23 vuotta. Jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 21 vuotta.