A- ja AM-korttiluokat


Mopokortin ikäraja on 15 vuotta. Kurssille voitte kuitenkin ilmoittautua jo 6 kuukautta ennen kuin täytätte 15 vuotta. Suosittelemmekin, että aloitatte kurssin ajoissa niin kortin saaminen heti täyttämisen jälkeen on mahdollista.

Mopokortti oikeuttaa ajamaan kaksi- tai kolmipyöräistä ajoneuvoa, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25km/h ja enintään 45 km/h.

Kevyen nelipyörän ajokortin ikäraja on 15 vuotta. Autokouluun voit ilmoittautua kuitenkin jo 6 kuukautta ennen kuin täytät 15 vuotta. Suosittelemmekin, että ilmoittaudut hyvissä ajoin.

AM121- oikeuttaa ajamaan kevyttä nelipyörää (mopoauto ja mönkijä), jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 25 km/ h ja enintään 45 km/h sekä T3b-luokan traktoria (enintään 600kg), jonka suurin sallittu nopeus on yli 40km/h ja enintään 60km/h.

A1-luokkaan kuuluvat:

a) Moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW.

b) kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW

c) invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.
A1-kortin ikäraja on 16 vuotta. Kursseille voit ilmoittautua kuitenkin jo 6 kuukautta ennen kuin täytät 16 vuotta.

A2-luokkaan kuuluvat:

Moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintääm 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa niin suuri.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

A-luokkaan kuuluvat:

a) moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

b) kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää ylittää 15 kW.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta tai, jos henkilöllä on ollut A2-luokan ajokortti vähintään kahden vuoden ajan, 20 vuotta. Lisäksi A-luokkaan kuuluvien yli 15 kW kolmipyörien kuljettaminen edellyttää 21 vuoden ikää.


B-korttiluokat


B-luokan koulutus on nykyään yksivaiheinen. Perusvaiheen jälkeen oppilas suorittaa riskien tunnistamisen koulutuksen ennen tutkintoa. Ajo-oikeuden saavan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt, mutta autokouluun voi ilmoittautua jo täytettyään 16 vuotta.

B- ajokortti oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg ja ajoneuvoyhdistelmiä, joiden vetoautona on B-luokan auto ja hinattavan ajoneuvon kokonaismassa enintään 750 kg. B-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan myös ajoneuvoyhdistelmiä, joiden hinattava ajoneuvo ylittää 750 kg, mutta kokonaismassa on enintään 3500 kg. B-luokan ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 8 henkilöä.

Perusvaihe

Perusvaiheen kurssi sisältää vähintään:

- 10 ajotuntia + teoriakoe ja ajokoe.

Riskien tunnistaminen

- 4 teoriatuntia sekä 4 ajotuntia

Harrastatko esimerkiksi ratsastusta tai purjehdusta? Silloin BE-kortti on sinulle oikea vaihtoehto. BE-kortti oikeuttaa ajamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään
3 500 kg.

BE-kortin ajat helposti meillä samalla, kun suoritat henkilöautokorttia ja hintakin on edullinen! Teoriakokeeseen tulee vain 10 lisäkysymystä ja ajokokeen jälkeen 2 ajotuntia ja ajokoe peräkärryineen.

Ota reippaasti yhteys ja ajetaan sinulle BE-kortti pienellä vaivalla ja hinnalla!


C-korttiluokat


C1-luokka:

a) muut kuin D1- tai D-luokan ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan (8) henkilöä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

C1-kurssi sisältää 2 teoriatuntia ja 3 ajotuntia. Kurssin voitte aloittaa esimerkiksi samaan aikaan kun suoritatte B-korttia.

C1E-luokka:

a) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on on yli 3 500 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

C1E-kurssi sisältää  3 teoriatuntia ja 3 ajotuntia.

C- ajo-oikeuden saavan ikä tulee olla 21 vuotta. C-ajokortilla saa ajaa ajoneuvoja, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja ajoneuvoyhdistelmiä, joiden tähän luokkaan kuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg ja jotka on suunniteltu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan (8) henkilöä.

C-kurssi sisältää:

- 12 teoriatuntia ja 10 ajotuntia.

- Jos voimassa oleva ennen 1.12.2018 myönnetty C1-luokan ajo-oikeus: 3 teoriatuntia ja 5 ajotuntia. Jos voimassa oleva 1.12.2018 jälkeen myönnetty C1-luokan ajo-oikeus: 10 teoriatuntia ja 7 ajotuntia.

- Jos voimassa oleva ammattipätevyys: 1 teoriatunti ja 2 ajotuntia.

CE-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta tai, jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, 18 vuotta.

CE-luokka sisältää C1E- ja BE-luokan ajo-oikeuden.

CE-kurssi sisältää:

- Voimassa oleva C-luokan ajo-oikeus: 15 teoriatuntia ja 30 ajotuntia.

- Voimassa oleva C1EC-luokan ajo-oikeus: 7 teoriatuntia ja 20 ajotuntia. Jos C1E on myönnetty 1.12.2018 jälkeen: 12 teoriatuntia ja 27 ajotuntia.

- Voimassa oleva ammattipätevyys: 5 teoriatuntia ja 10 ajotuntia.


D-korttiluokat


D1-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvoyhdistelmät, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 16 henkilöä ja joiden pituus on enintään 8 metriä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajokortin saava on täyttänyt 21 vuotta.

D1-kurssi sisältää:

- Voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus: 15 teoriatuntia ja 15 ajotuntia.

- Voimassa oleva C1- tai C-luokan ajo-oikeus: 9 teoriatuntia ja 10 ajotuntia.

- Voimassa oleva ammattipätevyys: 3 teoriatuntia ja 3 ajotuntia.

ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.

Ajokortin saava on täyttänyt 21 vuotta.

D1E-kurssi sisältää:

- Voimassa oleva D1- tai D-luokan ajo-oikeus: 8 teoriatuntia ja 10 ajotuntia.

- Voimassa oleva ammattipätevyyskortti: 3 teoriatuntia ja 3 ajotuntia.

D-luokka, johon kuuluvat

a) ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enemmän kuin kahdeksan henkilöä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta. Jos henkilöllä on nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 23 vuotta. Jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 21 vuotta.

Jos henkilö on suorittanut linja-auton kuljettajan ammatillisen perustutkinnon ja hänellä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, hän voi saada D-luokan ajo-oikeuden 18-vuotiaana.

D-kurssi sisältää:

- Voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus: 27 teoriatuntia ja 40 ajotuntia.

- Voimassa oleva C1- tai C-luokan ajo-oikeus: 15 teoriatuntia ja 30 ajotuntia.

- Voimassa oleva D1-luokan ajo-oikeus: 6 teoriatuntia ja 15 ajotuntia.

- Voimassa oleva ammattipätevyys: 5 teoriatuntia ja 10 ajotuntia.

DE-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan D-luokan ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä, joiden hinattava ajoneuvo on kokonaismassaltaan yli 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta. Jos henkilöllä on nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 23 vuotta. Jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 21 vuotta.


T-korttiluokka

T-luokan ajokortilla saat ajaa traktoreita ja traktorimönkijöitä, joiden enimmäisnopeus on 60 km/h.

- T1a- ja T1b-luokan, T2a ja T2b-luokan sekä T3a-luokan ajoneuvot

- Poikkeuksena ovat T3b-luokan ajoneuvot, joiden ajamiseen tarvitsee 1.7.2018 alkaen AM/121-luokan ajo-oikeuden.

Traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus ylittää 60 km/h, vaativat henkilöauton tai kuorma-auton ajokortin ajoneuvon massasta riippuen.

- Kokonaismassa on enintään 3500 kg: auton (B) ajokortti.

- Kokonaismassa on enintään 7500 kg: kuorma-auton (C1) ajokortti

- Kokonaismassa on yli 7500 kg: kuorma-auton (C) ajokortti

Traktorin kuljettajalta vaaditaan kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys, jos traktorilla ajetaan ammattipätevyyslain tarkoittamia ajoja.

Traktoriin voi olla kytkettynä perävaunu ilman lisäkorttivaatimuksia (E-luokkia). Jos traktorin rakenteellinen nopeus ylittää 60 km/h, traktorin ja perävaunun muodostamaa ajoneuvoyhdistelmää voi, traktorin kokonaismassasta riippuen, kuljettaa siten pelkällä B/C1/C-luokan ajokortilla.

Traktorikurssi sisältää neljä teoriatuntia, mikäli suoritatte ensimmäistä ajokorttianne.