Opetuslupa

OPPIIN autokouluilta saat kaiken tarvittavan avun opetuslupaopetukseen. Tarjoamme kaikki tarvittavat ohjeistukset, tuotteet ja uuden lain mukaiset koulutukset sisältäen ensimmäistä ajokorttia suorittavan 4h teoriaopetuksen (EAS) sekä riskien tunnistamiskoulutuksen (RTK).

Kurssipakettimme hinta sisältäen EAS- ja RTK-kurssit sekä sähköisen oppimisympäristön on 385€. Kurssiin sisältyy ajoharjoittelu Riihimäen liukasradalla. Ratamaksu (75€) maksetaan erikseen.

Ota yhteyttä niin autamme sinua kouluttamaan uusia vastuullisia kuljettajia liikenteeseen.

Voitte myös ilmoittautua suoraan kurssille tästä. (Valitse kaikkien kurssien aloitustunti)

Lisätietoja opetusluvasta tästä

Kurssi sisältää:

EAS-koulutus 4h etänä

RTK-kurssi (4h teoriaa, 4h ajo-opetusta)

Sähköinen oppimisympäristö 

Lisäpalvelut:

Teoriatunti luokkaopetuksena 35€/kpl

Ajotunti 80€/kpl

Harjoitusajokoe 80€

EAS erikseen 30€


Opetuslupa voidaan myöntää, kun 

– Opetettava on täyttänyt 16 vuotta.

– Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.

– Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan B-luokan ajokortti.

– Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.

– Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Trafissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

– EAS-kurssi pitää olla suoritettuna ennen kuin saa aloittaa ajo-opetuksen.

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää 15 vuotta. Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun liikenteessä voi kuitenkin aloittaa vasta, kun opetettava on täyttänyt 15 vuotta.

Opetuslupa voidaan myöntää, kun

– Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.

– Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan A- tai B-luokan ajokortti tai 19.1.2013 jälkeen myönnetty AM/120-ajokortti tai aikavälillä 1.6.2011─18.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti, johon liittyvä kuljettajantutkinto on suoritettu mopolla.

– Pelkkä aikaisemmin kuin 1.6.2011 myönnetty M-luokan ajokortti ei oikeuta antamaan kuljettajaopetusta.

– Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.

– Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Trafissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää 15 vuotta.

Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun liikenteessä voi aloittaa vasta, kun opetettava on täyttänyt 15 vuotta.

Opetuslupa voidaan myöntää, kun 

– Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.

– Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan AM/121- tai B-luokan ajokortti tai M-luokan ajokortti (myönnetty 1.6.2011─18.1.2013), johon liittyvä kuljettajantutkinto on suoritettu kevyellä nelipyörällä.

– Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.

– Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Trafissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajo-oikeusluokan saamiselle säädetyn vähimmäisiän (A1-luokassa 16 vuotta; A2-luokassa 18 vuotta; A-luokassa 24 vuotta tai, jos henkilöllä on A2-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kahden vuoden ajan, 20 vuotta).

Opetuslupa voidaan myöntää, kun

– Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.

– Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan suoritettavan ajokortin luokkaa vastaava ajokortti.

– Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.

– Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Trafissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

C- ja D-luokan opetus voidaan antaa opetusluvalla vain kuljetusalan tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen yhteydessä.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset opetettavalta

– B-luokan ajokortti, jos opetettava suorittaa C1-, C-, D1-, tai D-luokan ajokorttia

– vetoauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti (B, C1, D1 tai D), jos opetettava suorittaa ajoneuvoyhdistelmän (C1E-, CE-, D1E- tai DE) ajokorttia.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset opettajalle

– Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.

– Opettajalla on opetusajoneuvon ajo-oikeus.

– Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.

– Opettajalla on liikenneopettajalupa ja kelpoisuus C- ja D-luokan opettamista varten.

Opettajan on oltava oppisopimuksella mainittu työpaikkakouluttaja, ei kolmas osapuoli. Oppisopimus tulee liittää opetuslupahakemuksen liitteeksi.